„ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ” ЕАД е вписано в регистъра на КФН на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ” ЕАД, гр. София, се вписва в регистъра по чл.30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН.
Решение № 129-ЗБ може да бъде намерено в раздел "Административни документи".