„ХРОНОС” ООД, Хасково, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  „ХРОНОС” ООД, Хасково, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 355 може да намерите в раздел „Документи”.