Христо Дичовски и Димитър Димитров са одобрени за незанисими членове на НС на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Христо Дичовски и  Димитър Димитров за независими член на Надзорния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД.

Решения 1527 и 1528 може да намерите в раздел "Административни документи".