„ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД получи разрешение да придобие пряко акционерно участие в ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", даде разрешение на „ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ” АД да придобие пряко акционерно участие в ПОД „Лукойл Гарант-България” АД, в резултат на което да притежава 84,6 на сто от капитала на дружеството.
Пълния текст на решение 491 може да намерите в раздел „Документи”.