Хауме Боронат е одобрен за член на Съвета на Директорите на ЗД „Бул Инс” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобри Хауме Боронат за член на СД на ЗД „Бул Инс” АД

Решение № 486 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.