ГЕРАЛД МЮЛЕР и АНДРЕАС БРАНДЩЕТЕР са одобрени за членове на надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВИТОША” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри ГЕРАЛД МЮЛЕР и АНДРЕАС БРАНДЩЕТЕР за членове на надзорния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВИТОША” АД

Пълния текст на решения 777 и 778 може да намерите в раздел "Документи".