Георги Койнов е одобрен за управител на ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Георги Койнов за управител на ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД, избран с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 21.08.2009 г.

Решение 741 може да намерите в раздел "Административни документи".