Георги Дормишев е одобрен за изпълнителен директор на „Здравноосигурителeн фонд Европа” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Георги Дормишев за изпълнителен директор на „Здравноосигурителeн фонд  Европа”  АД.

 Решение № 348 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.