Г-жа Антония Гинева ще изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за предсрочно прекратяване на мандата на г-жа Димана Ранкова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” и на основание чл. 10, ал.5 от ЗКФН, Комисията определи г-жа Антония Гинева – член на КФН, която от 25.04.2012г. до избирането от Народното събрание на нов заместник-председател, да изпълнява правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.