Финансовата грамотност и застраховането на влогове бяха фокус във втория ден от регионалната конференция на КФН и Световната банка

С презентации и дискусии в панелите „Застраховане на влоговете и последици за защитата на потребителите на финансови услуги” и „Повишаване на финансовата компетентност на гражданите” продължи регионалната конференция „Защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност”, организирана в София от КФН и Световната банка.

Членът на КФН Владимир Савов подчерта, че силната защита на потребителите и финансовото образование са предпоставка за ситуация, в която печелят всички – и самите потребители и бизнеса, който си осигурява дългосрочна стабилност, ръст и разработване на нови пазарни сегменти. Той изтъкна, че основната цел на финансовия регулатор е да повиши нивото на разбиране на финансовите пазари и финансовите продукти. За реализацията й разчитаме на активното сътрудничество с правителството и на изградени публично-частни партньорства, допълни Владимир Савов като даде конкретни примери от дейността на КФН в областта.

Общо бе мнението на участниците, че и защитата на потребителите, и финансовата грамотност трябва да бъдат споделени приоритети на институциите, неправителствения сектор, на медиите и на самите граждани, които с общи усилия да бъдат провокирани да търсят информация по финансови теми, защото това е основно в техен интерес.

Финансовата грамотност и застраховането на влогове бяха фокус във втория ден от регионалната конференция на КФН и Световната банка

С презентации и дискусии в панелите „Застраховане на влоговете и последици за защитата на потребителите на финансови услуги” и „Повишаване на финансовата компетентност на гражданите” продължи регионалната конференция „Защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност”, организирана в София от КФН и Световната банка.

Членът на КФН Владимир Савов подчерта, че силната защита на потребителите и финансовото образование са предпоставка за ситуация, в която печелят всички – и самите потребители и бизнеса, който си осигурява дългосрочна стабилност, ръст и разработване на нови пазарни сегменти. Той изтъкна, че основната цел на финансовия регулатор е да повиши нивото на разбиране на финансовите пазари и финансовите продукти. За реализацията й разчитаме на активното сътрудничество с правителството и на изградени публично-частни партньорства, допълни Владимир Савов като даде конкретни примери от дейността на КФН в областта.

Общо бе мнението на участниците, че и защитата на потребителите, и финансовата грамотност трябва да бъдат споделени приоритети на институциите, неправителствения сектор, на медиите и на самите граждани, които с общи усилия да бъдат провокирани да търсят информация по финансови теми, защото това е основно в техен интерес.