КФН и Световната банка организираха регионална конференция „Защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност”

Премиерът Пламен Орешарски, еврокомисарят по правата на потребителите Невен Мимица, вицепремиерът Даниела Бобева, високопоставени представители на Световната банка, на националните и европейски надзорни институции, на неправителствения сектор и дипломати присъстваха на откриването на регионална конференция, организирана от Комисията за финансов надзор и Световната банка. Форумът „Защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност” се провежда на 10 и 11 юни в София.

В откриваща реч на събитието председателят на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че няма по-ярко доказателство за значимостта на поставените в програмата въпроси от присъствието на всички лидерите на мнение в областта. Той изрази тезата, че финансовата криза е поставила ясни изисквания и отговорности пред всички – институции, компании, граждани и неправителствен сектор. „Въпросът за повече или по-малко регулации и надзор вече не стои пред нас – имаме нужда от достатъчно регулации, за да не допуснем повече рискове със стабилността на системата, за да защитим оптимално потребителите на финансови услуги. Имаме нужда също и от сериозно финансово образование, особено сред младите, за да могат всички да взимат решенията си информирано и да носят споделено отговорност за тях. Моето дълбоко вътрешно убеждение е, че всички политики, включително и регулаторните, трябва да се правят с грижа за гражданите, допълни още той.

Министър-председателят Пламен Орешарски изтъкна, че финансовото образование е въпрос, който изисква трайно решение от най-ранните етапи на финансовата система, което е причина правителството да започне работа по национална стратегия за повишаване на финансовата грамотност за периода 2014 – 2018 година. Тя предвижда финансовото обучение да бъде включено поетапно и в средните училища. Повишаването защитата на потребителите е сред приоритетите, залегнали в нашата управленска програмата. Сред промените, които се предвиждат в областта, са и по-ефективни способи за извънсъдебна защита чрез създаване на четири специализирани комисии в секторите финансови услуги, енергетика, телекомуникации и превоз на пътници. За реализирането на този приоритет разчитаме на конструктивната работа на секторните регулатори, в това число и КФН, и доброто им сътрудничество с Комисията за защита на потребителите, каза в заключение премиерът Пламен Орешарски.

Еврокомисарят по защита на потребителите Невен Мимица благодари на организаторите на събитието – КФН и Световната банка за възможността да популяризира и чрез форума необходимостта от защита на правата на потребителите и от финансово образование. Ние искаме добре подготвени потребители и добре информирани институции, които да работят съвместно с регулаторната рамка, заяви в обръщението си той. Според него доверието във финансовите услуги е много ниско и следва да се предприемат конкретни мерки, за да се повиши. Ако няма доверие, няма да има растеж. Икономическата и политическа ситуация в Европа е такава, че трябва да възстановим растежът и доверието, категоричен беше еврокомисарят. Според него трябва да се комбинират законодателни промени и инициативи за образование и информация.

Очаква се в скоро време европейското законодателство за защита на потребителите да бъде възприето в националното ни законодателство.

Представителят на Световната банка Самюъл Монзеле подчерта при откриването на конференцията, че финансовият сектор играе ключова роля за икономическото развитие. Според него трябва всички заедно да предефинираме отношенията между потребителите и финансовата система в Европа, за да можем не само да допринесем за адресирането на предизвикателствата на настоящата криза, но и да се подготвим за следващите.

Дискусиите в първия ден от форума продължават с разглеждане на темите: „Съответствие и надзор – предизвикателство пред надзорните органи”, „Отговорно кредитиране и консултиране на дълг – от европейска перспектива”, „Финансови иновации и технология, и въздействието им върху защитата на потребителите – постигане на баланс между регулация и иновация” и „Подходи за извънсъдебно решаване на спорове в развитите и развиващите се икономики на ЕС”.