Финансовата грамотност е най-добрата защита за потребителите на финансови услуги

Представители на Световната банка, национални институции, бизнеса и неправителствения сектор се събраха в Комисията за финансов надзор на работна среща, посветена на защитата на потребителите на финансови услуги в България и финансовото обучение.

Дейвид Томас и Йохана Йегер представиха изготвения от екип на Световната банка доклад „Варианти за алтернативно решаване на спорове в областта на финансовите услуги в Република България”, базиран на добрите световни практики в областта.

Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов им благодари за задълбочения и конструктивен поглед и подчерта, че направеният анализ ще е отлична основа за национален дебат по проблема. Той увери, че предстои всички ангажирани институции да обсъдят механизъм за реформа в областта на извънсъдебното решаване на спорове при оплаквания на потребители на финансови услуги, който ще бъде в унисон и с наскоро одобрената европейска директива по този въпрос. Общо бе мнението, изказано в рамките на дискусията, че трябва да се създаде по-ефективен механизъм за решаване на спорове извън съда, който да спечели доверието на потребителите.

Вторият панел в срещата бе посветен на финансовото обучение и необходимостта от изработване на Национална стратегия за повишаване на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги в България.

Членът на КФН Антония Гинева, чийто ресор са поставените въпроси, изтъкна важността на финансовата грамотност при вземане на информирани решения от потребителите на финансови услуги. Според нея усилията в тази посока трябва да се увеличат, за да има съществен и видим напредък. Тя подчерта, че особено внимание трябва да се обърне върху обучението на младите хора, които предстои да ползват дълго време различни финансови продукти. Ангажирането на всички заинтересовани институции и ефективното публично-частно партньорство трябва да бъдат в основата на националната стратегия за финансово образование, за да могат да се постигнат устойчиви резултати, които удовлетворяват всички страни, допълни Антония Гинева.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че финансовата грамотност е най-добрата защита за потребителите на финансови услуги и е дългосрочна инвестиция за развитие на обществото.

Поставените въпроси за защитата на потребителите и финансовото обучение предстои да бъдат дискутирани и в рамките на междуинституционалния Управителен комитет за дейности по защита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност, създаден през 2012 г. по инициатива на КФН.