“Фата Асикурациони Данни”, Италия, получи одобрение за придобиването на 67% от капитала на ЗАД „Виктория”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение за придобиването на 67% от капитала на ЗАД „Виктория”, гр. София, от “Фата Асикурациони Данни” С.п.А., Р. Италия, което представлява 6 773 700  броя акции.
Придобиването трябва да се извърши до края на годината.
Пълния текст на решение 791 може да намерите в раздел „Документи”.