„ФАРИН – БРОКЕР” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписва   „ФАРИН – БРОКЕР” ЕООД, гр. Добрич, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 665 може да намерите в раздел „Документи”.