ESMA публикува Въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение

Документът е актуализация на вече публикуваните „Въпроси и отговори” и е свързан с Регламента относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение.

Текстът, на български език, е публикуван на Интернет страницата на КФН в рубриката „Европейски въпроси”, „ЕС законодателство”, „Въпроси и отговори” (http://www.fsc.bg/Vaprosi-i-otgovori-bg-849), а в оригинал, на английски език, в раздела European Affairs, EU Legislation, Questions & Answers (http://www.fsc.bg/Questions-Answers-en-849).