ESMA предупреждава за рискове от инвестиране в комплексни продукти

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува предупреждение към инвеститорите за рискове от инвестиране в комплексни продукти. Според предупреждението инвеститорите трябва да внимават за комплексния характер на продукта, особено в случай, че той е дериват или включва дериват, има основни активи или индекси, които не могат да бъдат лесно остойностени, има определен инвестиционен хоризонт, например със санкции в случай на ранно оттегляне, които не са ясно обяснени, както и използва много променливи или сложни математически формули за определяне на възвращаемостта на инвестициите.

Пълния текст на предупреждението може да намерите тук:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Warning_Complex_Products_BG.pdf