ESMA и EBA предупреждават инвеститорите относно договорите за разлика (CFDs)

ЕОЦКП и ЕБО публикуваха предупреждение към инвеститорите на дребно относно опасностите, които крие инвестирането в договорите за разлика (CFDs)

Двете организации изразяват загрижеността си от факта, че във време на ниска инвестиционна възвръщаемост, неопитни инвеститори на дребно в ЕС се изкушават да инвестират в сложни финансови продукти, които може би не разбират напълно. Такава инвестиция би могла в крайна сметка да им коства загуба на средства, която те не могат да си позволят.
Председателите на ЕБО, Андреа Енрия и на ЕОЦКП, Стивън Мейор, предупреждават за съществуващия риск, като посочват още:
Инвеститорите на дребно в ЕС трябва да са наясно с всички рискове, произтичащи от инвестирането в договори за разлика (CFDs). Тези продукти обещават значителна възвращаемост на ниска цена, но биха могли да им струват много повече, отколкото са очаквали или могат да си позволят да загубят. CFDs са сложни продукти, които не са подходящи за всеки инвеститор, затова онези от тях, които ги сключват трябва да са сигурни, че разбират как работи продуктът, който закупуват, че той отговаря на техните очаквания, и че са в състояние да понесат евентуална загуба.

Инвеститорите, търгуващи с CFDs, трябва да внимават
Инвеститорите, които се решават на търговия с CFDs трябва да имат богат опит в търговията на волатилни пазари, да са наясно как функционират те и да имат достатъчно време, активно да управляват инвестициите си.
Преди да вземат решение за търговия, инвеститорите би трябвало внимателно да прочетат споразумението или договора с доставчика на CFDs. Те трябва да са сигурни, че са наясно поне със следното:
 какви биха били разходите за търговията с CFDs чрез доставчика;
 дали доставчикът на CFDs ще оповести маржовете, които прави при търговията;
 начина, по който се определят цените на CFDs от доставчика;
 какво би се случило, ако доставчикът на CFDs държи позицията си отворена през нощта;
 дали доставчикът на CFDs може да променя или предоговоря цената, след като инвеститорът е направил поръчката;
 дали доставчикът на CFDs би изпълнил поръчката на инвеститора, дори ако съответният пазар е затворен;
 дали има схема за защита на инвеститорите или за гарантиране на депозитите в случай на проблеми, свързани с контрагенти или клиентски активи.
Ако инвеститорите не разбират какво им се предлага, те не би трябвало да търгуват.

Допълнителна информация
Винаги проверявайте дали доставчикът на CFDs има лиценз да прави инвестиционен бизнес във вашата страна. Тази информация може да откриете на интернет страницата на националния регулатор в страната на доставчика. Списък на всички национални регулаторни органи, както и техните Интернет адреси, е достъпен на интернет страницата на EОЦКП и ЕБО, съответно:
http://www.esma.europa.eu/investor-corner
http://www.eba.europa.eu/Publications/Consumer-Protection-Issues.aspx.

Едновременно с публикуването на това предупреждение Европейският банков орган представя на националните надзорни органи своето становище относно чл. 29 от Правилника на EБО във връзка с пруденциалния надзор на договорите за разлика.

Преводът на предупреждението на български език може да бъде намерен в раздел “Европейски въпроси”, “Предупреждения към инвеститорите” (http://www.fsc.bg/Preduprejdeniya-kam-investitorite-bg-76), а на английски език – в английската версия, в European Affairs, Investor Warning (http://www.fsc.bg/Warnings-en-76).