“Енергокабел” АД /н/ се задължава да представи в КФН годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “Енергокабел” АД /н/, гр. София, да представи в Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Пълния текст на решение 399 може да намерите в раздел "Документи".