„ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД е включена в списъка на банките депозитари

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което одобрява включването на „ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ” ЕАД в списъка на банките, които могат да бъдат банка депозитар.
Решение 883 може да намерите в раздел "Административни документи".