Джон Холоус е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ”

Управление „Застрахователен надзор издаде решение, с което одобрява Джон Холоус за член на Надзорния съвет на ЗАД „ДЗИ”, гр. София.
Решение 874 може да намерите в раздел "Административни документи".