Емилия Ганова е одобрена за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗОК „ЕВРОПА” АД

Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което Емилия Ганова е одобрена за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗОК „ЕВРОПА” АД.
Решение № 142-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".