EIOPA стартира обществена консултация за Насоки за подготовка на “Платежоспособност II”

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира обществена консултация относно насоките, свързани с подготовката на “Платежоспособност II”. Целта на насоките е да се подпомогнат националните надзорни органи и застрахователите в подготовката им за прилагане на Платежоспособност II.              

Насоките обхващат основни въпроси като: система на управление, включително управление на риска; прогнозно оценяване на собствените рискове на застрахователя (базиран на собствената оценка на риска и платежоспособността); подаване на информация към националните надзорни органи; предварително заявление за одобрение на вътрешни модели.      

Предвижда се насоките да се прилагат от 1 януари 2014 г.

След приемането на насоките застрахователните надзорните органи, в това число и Комисията за финансов надзор, ще трябва да ги въведат в надзорната си практика по избран от тях начин. Това означава, че националните надзорни органи ще трябва да гарантират, че застрахователите и застрахователните групи ще предприемат действия по прилагане на насоките, така че, когато Платежоспособност ІІ влезе в сила, да бъдат в състояние да изпълняват всички нейни изисквания. Въпреки това, насоките следва да се прилагат по пропорционален начин, както и да се обърне внимание на тежестта за малките и средни предприятия.

Обществената консултация приключва на 19 юни 2013 г. EIOPA възнамерява да публикува окончателните насоки през есента на тази година. Това ще позволи на националните органи да се подготвят за прилагането на “Платежоспособност II” от 1 януари 2014.

Документите за обществената консултация могат да бъдат намерени на адрес:
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.