„ЕФ БИ КОНСУЛТ” ООД, гр. София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа „ЕФ БИ КОНСУЛТ” ООД, гр. София,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 37 може да намерите в раздел „Документи”.