Еднодневно обучение по капиталови пазари за ученици от ПГЛПИ „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица

На 19 януари 2006 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на еднодневно посещение на ученици от 11 и 12 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица. Учениците бяха подробно запознати с дейността на надзорната институция и нейната структура, след което посетиха Българска фондова борса и ИД „Елана”. Посещението е продължение на образователната програма „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, която комисията организира вече 3 години за гимназисти от икономическите училища в страната. Целта на тази програма е предоставяне на професионално обучение, информираност и изграждане на финансовата култура сред учениците, както и задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция. Идеята на тази инициатива е да обогати познанията сред подрастващите и да събуди техния интерес към финансовата област.

Еднодневно обучение по капиталови пазари за ученици от ПГЛПИ „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица

На 20 февруари 2007 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на еднодневно посещение на ученици от 11 и 12 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица. Обучението беше разделено на две части – сутрешният блок премина в Комисията за финансов надзор, а след обяд те посетиха ИД „Делта сток” АД и Българска фондова борса. Росица Евтимова, началник отдел „Връзки с обществеността” подробно запозна гимназистите с дейността на надзорната институция и нейната структура, както и с капиталовия пазар в България. Ваня Големанска, директор на „Информационни технологии и регистри” представи интернет страницата на КФН и електронните системи за обмяна на информация между надзорния орган и поднадзорните лица. В ИД „Делта сток” АД и в БФБ учениците се запознаха със системата за търговия на фондовата борса.

Посещението е продължение на образователната програма „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, която комисията организира вече 4 – та година за гимназисти от икономическите училища в страната. Целта на тази програма е предоставяне на професионално обучение, информираност и изграждане на финансовата култура сред учениците, както и задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция. Идеята на тази инициатива е да обогати познанията сред подрастващите и да събуди техния интерес към финансовата област.