Еднодневно обучение по капиталови пазари за ученици от ПГЛПИ „ Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица – 4 март 2008 г. – София

4 март  2008 г. – София
На 4 март 2008 г. ученици от 12 клас на Професионалната гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица  участваха в еднодневно обучение за развитието на капиталовия пазар в България, организирано от Комисията за финансов надзор. Учениците бяха подробно запознати с дейността на надзорната институция и нейната структура, както и с механизмите за търговия на фондовата борса. След това те посетиха Българска фондова борса, където експерти  демонстрираха как се търгува на практика. Класът посети и централния офис на ИП „Капман” и усвоиха тънкости от работата на инвестиционния посредник.

Началото на тази инициатива беше поставено преди 3 години, когато преподаватели от  гимназията потърсиха съдействие от КФН за провеждане на практическо обучение на учениците, свързано с организацията  и дейността на капиталовия пазар у нас като допълнение към учебната програма. Всъщност тази инициатива беше провокирана от образователната програма на КФН –  „Развитие на небанковия финансов сектор в България”, предназначена за гимназисти от икономическите училища в страната, която изключително много допринася за професионалното обучение  на нейните участници, както и за  задълбочаване на познанията по отношение на финансовите пазари и ролята на регулаторната институция .