По инициатива на КФН се провежда семинар на тема „Регионална програма по ценни книжа“ с подкрепата на Торонто център

Семинар с подкрепата на Торонто център, Международната финансова корпорация (IFC), част от групата на Световната банка и Агенцията за трансфер на финансови технологии (ATTF), Люксембург, под егидата на КФН започна на 23 и ще продължи до  27 юни 2008 г. в София. Инициативата представлява част от програма, насочена към Югоизточна Европа, която цели да се разглеждат актуални теми относно ефективния надзор и техниките за прецизно прилагане на законодателството, пазарните манипулации и мерките за борба с измамите и търговията с вътрешна информация.
Участници в програмата са представители на надзорните органи и фондови борси на България, Македония, Сърбия, Хърватска, Румъния, Черна гора и Босна и Херцеговина. Регионалната програма способства за изграждането на тесни професионални контакти между представителите на различните държави с оглед на засиленото им бъдещо сътрудничество.
На събитието, чийто домакин е г-н Апостол Апостолов, председател на КФН,  при-състват г-н Еди Вимерш, председател на Комитета на Европейските регулатори на ценни книжа (CESR) и на Европейския регионален комитет на Международната организация на регулаторите на ценни книжа (IOSCO), г-н Флориан Фихтел, постоянен представител на Световната банка за България, както и г-н Хорхе Патино, изпълнителен директор на Торонто център.