Христо Терзиев е одобрен за управител на ИП „Лидер Инвест” ООД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Христо Терзиев за управител на ИП „Лидер Инвест” ООД, гр. София, избран с решение на Общото събрание на учредителите, проведено на 21.05.2008 г.