“ЕАЗ” АД, гр. Пловдив и “НонВоТекс” АД, гр. София, са отписани от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде две решения, с които отписва “ЕАЗ” АД, гр. Пловдив и “НонВоТекс” АД, гр. София, от публичния  регистър.
Решенията 145 и 146 може да намерите в раздел „Документи”.