Допълнен списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 18 януари 2009 г.

Списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 18 януари 2009 г.

1. Антоанета Бакалова
2. Александра Александрова
3. Александър Апостолов
4. Ангел Благоев
5. Божидар Аршинков
6. Бисер Иванов
7. Боян Гацев
8. Васил Банов
9. Велико Димитров
10. Виктор Матев
11. Георги Аврамов
12. Георги Ваташки
13. Галина Зайцева
14. Драгослава Алексова-Хинкова
15. Дарин Пешев
16. Даниел Ралчев
17. Евгени Радилов
18. Кирил Загорски
19. Марияна Червенкова
20. Мартин Георгиев
21. Магдалена Иванова
22. Николай Димитров
23. Николай Божков
24. Олга Маева
25. Петър Беров
26. Павлин Статев
27. Станимир Станев
28. Стефан Стоянов
29. Стоян Петров
30. Тихомир Каунджиев
31. Христо Съйнов
32. Христо Дурев
33. Цвета Филипова

34. Мартин Парашкевов

35. Веселин Балджиев

36.Румен Стойчев