Допълнен списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа, насрочен за 17 януари 2009 г.

Списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като  брокер на ценни книжа, насрочен за 17 януари 2009 г.


1. Александър Арнаудов
2. Александър Апостолов
3. Александър Димитров
4. Ангел Благоев
5. Атанас Панчов
6. Бисер Иванов
7. Ваня Младжева
8. Васил Даков
9. Виктор Матев
10. Владимир Александров
11. Габриела Ботева
12. Георги Ваташки
13. Георги Марков
14. Дарин Пешев
15. Десислава Събева-Андонова
16. Деян Борисов
17. Диана Моновска
18. Диан  Димов
19. Димитър Манов
20. Иван Иванов
21. Илия Кънчев
22. Кирил Желязков
23. Марияна Червенкова
24. Мартин Георгиев
25. Милен Кънов
26. Мирослав Козаров
27. Момчил Бъчваров
28. Николай Тишинов
29. Октай Хасанов
30. Рая Петрова
31. Станислава Дакова
32. Стефан Пашалийски
33. Христо Съйнов
34. Христо Мъргов
35. Юлиан Велков

36. Даниел Ралчев