„Джи Пи Презастраховане” ЕАД получи лиценз за извършване на презастрахователна дейност

На свое заседание от 18 юни 2008 г. КФН издаде лиценз на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД за извършване на презастрахователна дейност. Лицензът дава право на дружеството да извършва дейност по презастраховане  по общо застраховане. „Дженерали ППФ Холдинг” Б.В., регистриран в Амстердам, притежава 100% от    капитала на новолицензираното дружество. Капиталът е в размер на 6 400 000 лева.
„Джи Пи Презастраховане” ЕАД има двустепенна система на управление. В състава на Надзорния съвет влизат: Роко Романели, Луиза Колони и Вернер Мьортер.  Членове на УС на дружеството са: Даниела Конова, Диана Манева и Константин Велев.

„Джи Пи Презастраховане” ЕАД ще обслужва всички дъщерни дружества на групата от Централна и Източна Европа. Досега тази дейност е извършвана от презастрахователно дружество на „Дженерали ППФ Холдинг” Б.В. със седалище в  Кипър. Програмата за дейността на новолицензираното дружество предвижда то да допринесе 1 млрд. лв. за българския пазар през следващата година.