“ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД получи разрешение да инвестира над 10% от собствените си средства в дялове на ДФ”РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” АД да инвестира над 10% от собствените си средства в дялове на ДФ”РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ БАЛАНСИРАН ФОНД”. Намерението на дружеството е да инвестира 500 000 лв. в дялове на ДФ„Райфайзен /България/ балансиран фонд”.
Решение 184 може да намерите в раздел „Документи”.