“Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД получи одобрение да предлага здравноосигурителния пакет “Комплексни здравни услуги”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД, гр. София, да предлага здравноосигурителен пакет “Комплексни здравни услуги”.
Пълния текст на решение 513 може да намерите в раздел „Документи”.