Диана Манева е одобрена за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на БЗОК “Закрила” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решениe, с коeто одобрява Диана Манева за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на БЗОК “Закрила” АД.

Пълния текст на решение 1042 може да намерите в раздел „Документи”.