Десислава Тотева е одобрена за търговски пълномощник на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД “ДЗИ”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобрява Десислава Тотева за търговски пълномощник на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане” и на ЗПАД и на “ДЗИ”.
Пълния текст на решенията 518 и 519 може да намерите в раздел „Документи”.