Даниел Буриан е одобрен за управител на ИП „Глобал Маркетс” ООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Даниел Буриан за управител на ИП „Глобал Маркетс” ООД, гр. София, избран с решение на Общо събрание на съдружниците на ИП „Глобал Маркетс” ООД, гр. София от 10.05.2009 г.
Решение 629 може да намерите в раздел "Административни документи".