Андреас Шобервалтер е одобрен за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Застрахователна компания Български имоти” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява Андреас Шобервалтер за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Застрахователна компания „Български имоти” АД.
Решение № 611 е публикувано в раздел „Административни документи”.