Дамиен Марешал е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на ЗАД „Сожелайф България” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Дамиен Марешал за член на СД и изпълнителен директор на ЗАД „Сожелайф България” АД,София.

Решение № 575 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.