„Дабъл Стрийм” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписва „Дабъл Стрийм” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 709 може да намерите в раздел „Документи”.