Четвърто издание на образователна програма «Небанков финансов сектор в България» за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната

За четвърти път Комисията за финансов надзор с подкрепата на Министерството на образованието и науката проведе образователната програма «Небанков финансов сектор в България» (2-7 април 2006 г.) за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната. Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Програмата се финансира от Фондация «Атанас Буров».

Четвъртото изание на образователната програма се проведе в Центъра за квалификация на НАП в гр. Банкя, като участие взеха 30 ученици и учители от 21 професионални гимназии с икономически профил от цялата страна.

По време на лекциите участниците се запознаха с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включи посещения и занимания в Комисията за финансов надзор, БФБ-София, ИП “Елана”, ПОК ”Лукойл Гарант България”, ЗПАД “Алианц”България” и „Български здравноосигурителен фонд”АД .