“БРОКЕР ИНВЕСТ” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери “БРОКЕР ИНВЕСТ” ЕООД, София.

Пълния текст на решение 1005 може да намерите в раздел „Документи”.