„Би Кей Интернешънъл” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, вписва „Би Кей Интернешънъл” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решение №141 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.