АВА ГРУП” ООД, гр. София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа „АВА ГРУП” ООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 1022  може да намерите в раздел „Документи”.