Антони Георгиев е одобрен за член на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Антони Георгиев за член на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ” АД.
Решение № 541 е публикувано в раздел „Административни документи”.