Ангел Джалъзов ще открие второто издание на Forex Forum Investor.BG

Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов ще открие на 22 ноември 2013 г. второто издание на Forex Forum Investor.BG – специализирана конференция за валутна търговия на българския пазар и в региона.

Събитието е от 9 ч. в хотел Шератон.

Негов организатор е Инвестор. БГ, в партньорство с Асоциациите на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и управляващите дружества (БАУД), както и Българска фондова борса – София.