В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 06.11.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно издадено разрешение от Върховния съд на Великобритания за прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited. Решението е влязло в сила на 31 октомври 2013 г.

През юли тази година Комисията за финансов надзор уведоми всички заинтересовани лица за намерението на Guildhall Insurance Company Limited да прехвърли застрахователния си портфейл на Unionamerica Insurance Company Limited.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от Guildhall Insurance Company Limited на Unionamerica Insurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 03.07.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на Guildhall Insurance Company Limited (прехвърлящ застраховател) да прехвърли застрахователния си портфейл по всички видове застраховки на Unionamerica Insurance Company Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.