Андрей Александров е одобрен за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София

Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Емил Атанасов, прие решение, с което одобри Андрей Александров за изпълнителен директор на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София.
Решение 948 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".