Алфред Лугщайн и Паул Мориц са одобрени за членове на УС и изпълнителни директори на “Уника” АД и “Уника-Живот” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Алфред Лугщайн и Паул Мориц за членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Уника” АД  и “Уника-Живот” АД, гр. София.
Пълния текст на решенията 650, 651, 652 и 653 може да намерите в раздел „Документи”.