КБС Иншурънс получи одобрение от КФН да придобие 97,8 % от капитала на ЗПАД “ДЗИ- ОЗ” и 70 % от ЗПАД “ДЗИ

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобри придобиването чрез свързано лице на 97.8% от капитала на Застрахователно и презастрахователно дружество “ДЗИ – Общо застраховане”(ЗПАД “ДЗИ- ОЗ”) от КБС Иншурънс, /KBC Insurance, KBC Verzekeringen/.
Одобрява се и придобиването чрез свързано лице на 70% от капитала на Застрахователно и презастрахователно дружество “ДЗИ”(ЗПАД “ДЗИ”) от КБС Иншурънс.
Максималният срок за извършване на придобиването на акционерното участие е определен до 1 септември 2007 г.
Пълния текст на решенията 663 и 664 може да намерите в раздел „Документи”.