„АЛФА 59” ЕООД и „ДИГЕР” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които вписва „АЛФА 59” ЕООД, гр. Добрич и „ДИГЕР” ЕООД, гр. Варна , в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №30 и №31 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.